วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

แนะนำจีพีเอสติดตามรถแบบ OBD2 ติดตั้งง่าย สะดวก ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ Teltonika FM1010

หลังจากที่ได้ทดสอบกันมาพักใหญ่ๆ หลากหลายรุ่นสินค้า OBDII ที่ทางบจก. ไทย พรอสเพอรัส ไอที จะขอแนะนำก็คือ "Teltonika FM1010" สินค้ายุโรป ได้มาตรฐาน ความสามารถในการติดตามดีเยี่ยม ที่สำคัญมีโปรโตคอลเดียวกับ Teltonika  FM1100 สินค้าดังที่ขายดีตัวหนึ่ง ก่อนอื่นไปดูคุณสมบัติของอุปกรณ์ Teltonika FM1010 กันดูก่อน

Teltonika FM1010FM1010
ง่ายต่อการติดตั้ง ปลั๊กและเพลย์ Easy Plug & Play vehicle tracker
 • ติดตามรถยนต์ Car tracking
 • สามารถกำหนดค่าอุปกรณ์ได้ตามพฤติกรรม Configurable device behaviour
  • ปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมประยุกต์ต่างกันและประหยัดค่าใช้จ่ายจีเอสเอ็ม To customize the data acquire & sending for different application and GSM costs saving
 • มีความแม่นยำมากในการติดตามแบบออนไลน์ Precise online tracking
  • ภายในเงื่อนไขเวลา ระยะทาก และ มุมเลี้ยวที่เปลี่ยนแปลง Under time, distance and corner alteration
 • มีฉากการทำงานต่อไปนี้ Integrated scenarios
  • ขับเร็วกว่ากำหนด Over speeding
  • การตรวจสอบทริปเริ่มต้นและสิ้นสุด Trip start and end detection
 • มีแบตเตอรี่แบ็คอัพในต้ว Integrated back-up battery
 • รีโมทอ่านข้อมูลล็อกแบบระยะไกล Remote logs reading
  • สำหรับแก้ปัญหาอุปกรณ์จากผู้ผลิต For remote issue solving with manufacturer
 • ประหยัดพลังงานมากในโหมดหลับลึก Low energy consumption in deep sleep mode
FM1010 เป็นอุปกรณ์ที่ติดตามแบบเรียลไทม์สะดวกและง่ายในการติดตั้ง การเชื่อมต่อแบบ GPS/GLONASS และ GSM ที่ซึ่งสามารถรวบรวมพิกัดจากอุปกรณ์และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ส่งต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายผ่านระบบเครือข่ายจีเอสเอ็ม อุปกรณ์นี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องควบคุมจากระยะไกล เช่น ระบบขนส่งขนาดใหญ่ บริษัทรถเช่า บริษัทรถแท็กซี่ รถส่วนบุคคล หรือ อื่นๆ อีก FM1010 is an easy plug and track realtime tracking terminal with GPS/GLONASS and  GSM connectivity,  which is  able  to  collect  device   coordinates  and  other  useful data to transfer them via GSM network to server .  This device is perfectly suitable for  applications  where  location  acquirement  of  remote  objects  is  needed:  fleet management,  car  rental  companies,  taxi  companies,  personal  cars  and  so  on..
โปรแกรมประยุกต์ Application:
 • ติดตามและแสดงเส้นทาง Track and trace
 • ผู้ช่วยบนถนน Road assistance
 • ติดตามรถยนต์ส่วนบุคคลและรถตู้ Personal car's and van tracking
 • ระบบขนส่งสินค้า Fleet management
 • บริษัทแท็กซี่ Taxi companies
 • บริษัทรถเช่า Car rental companies
รายละเอียดทางเทคนิค TECHNICAL DETAILS:
จีเอสเอ็ม GSM:
 • 4 แบนด์ 900/1800 MHZ และ 850/1900 MHZ Quad-band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz
 • จีพีอาร์เอสคลาส 10 GPRS class 10 (up to 85,6 kbps);
 • ข้อความสั้น SMS (text/data)
จีพีเอส/GLONASS GPS/GLONASS:
 • รองรับโปรโตคอลNMEA และข้อความ NMEA protocol compatible. Messages: GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, VTG, TXT
 • ตัวรับสัญญาณ 32 ช่อง 32 channel GPS/GLONASS receiver
 • ความไวในการเลือกรับสัญญาณสูงสุดถึง -161 dBm Up to -161 dBm sensitivity
การเชื่อมต่อ Interface:
 • 1 ดิจิตอลอินพุทสงวนไว้สำหรับแสดงสถานะติดเครื่องยนต์ 1 Digital Input Reserved for Ignition Status Monitoring (depends on vehicle type)
 • วัดอัตราเร่ง Accelerometer
 • แหล่งจ่ายไฟ +10-+16 โวลต์ดีซี Power supply (+10...+16) VDC
 • มีแบตเตอรี่ภายในตัว Integrated back-up battery (optional)
 • มีสายอากาศจีเอสเอ็มเกณฑ์สูงในตัว Internal High  Gain GSM antenna
 • มีสายอากาศจีพีเอส/GLONASS เกณฑ์สูงในตัว Internal High  Gain GPS/GLONASS antenna
 • มิติ ยาว 50.7 มิลลิเมตร กว้าง 49.6 มิลลิเมตร สูง 25 มิลลิเมตร Dimensions: L(50,7mm)xW(49,6mm)xH(25mm)
 • แอลอีดีแสดง 2 สถานะ 2 Status LEDs
 • พอร์ตเชื่อมต่อ USB USB Port
 • กำหนดค่าอุปกรณ์และอัพเดทเฟิร์มแวร์แบบ FOTA และสาย USB Configuration and firmware upload (FOTA and via USB cable)
จุดเด่น Features:
 • เสียบปลั๊กและติดตามได้ทันที Plug and Track
 • มีขนาดเล็กง่ายต่อการติดตั้ง Small and easy to mount case – directly to car OBDII connector
 • มีสายอากาศจีเอสเอ็มและจีพีเอสในตัวง่ายต่อการติดตั้ง Internal GSM antenna and Internal GPS/GLONASS antenna allow mount FM1010 much easier
 • ติดตามแบบเรียลไทม์ Real Time tracking
 • มีอัลลอลิธึมในการรวบรวมข้อมูลแบบฉลาด Smart algorithm of data acquisition (time, distance, angle, ignition and event based)
 • ส่งข้อมูลผ่่านจีพีอาร์เอส Sending acquired data via GPRS (TCP/IP and UDP/IP protocols)
 • มีอัลกอริธึมแบบฉลาดในการเชื่อมต่อสัญญาณจีพีอาร์เอส Smart algorithm of GPRS connections (GPRS traffic saving)
 • ทำงานได้ในเครือข่ายโรมมิ่งOperating in roaming networks (preferred GSM providers list)
 • ตรวจสอบเหตุการณ์จาก I/O และส่งข้อมูลผ่านจีพีอาร์เอสและข้อความสั้น Events on I/O detection and sending via GPRS or SMS.
 • มีรูปแบบ 24 ตำแหน่งแบบข้อความสั้นหากไม่สามารถเชื่อมต่อแบบจีพีอาร์เอสได้ Scheduled 24 coordinates SMS sending when GPRS not available
 • กำหนดโซนได้ถึง 5 แบบ 5 geofence zones (rectangular or circle)
  • กำหนดโซนเพื่อป้องกันการลากรถและขโมยรถยนต์ Auto  Geofencing  crested  for  car  towing  detection  and  car  theft  prevention
 • โหมดการหลับลึก Deep Sleep mode (less than 2  mA power  consumption)
 • FOTA (firmware updating via GPRS)
 • โหมดการทำงาน 3 แบบ 3  operational  modes (Home,  Roaming,  Unknown)  based  on  operator
 • มีฉากทำงานต่อไปนี้ Integrated  scenarios:
  • เตือนเมื่อใช้ความเร็วสูง ปลอดภัยต่อผู้ขับและป้องกันการลงโทษ Over  speeding  to  secure  driver  and  prevent  penalties
  • ตรวจสอบทริปเริ่มต้นและสิ้นสุด Trip  start  and  end  detection
 • FM1010 สนับสนุนการอ่านข้อมูลล็อกจากระยะไกล FM1010  supports  a  remote  logs  reading
  ขาย Teltonika FM1010
  • ฟังก์ชั่นการอ่านข้อมูลล็อกจากระยะไกล โดยใช้ จีพีอาร์เอส ทำให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น ผู้ผลิตสามารถอ่านล็อกโดยใช้ข้อความสั้นและจีพีอาร์เอสเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด FM1010  supports  remote  diagnostic  logs  functionality  using  GPRS.  Possible  issues  resolving  becomes faster .  Manufacturer  can  read  logs  remotely  using  SMS/GPRS  to  diagnose  the  FM1010  and  timely respond  to  the  fault. 
  สำหรับรายละเอียดวิธีการกำหนดค่าให้กับอุปกรณ์รวมถึงข้อมูลที่ได้ทดสอบเรียบร้อยแล้วว่าดีจริงสมราคาสินค้ามาตรฐานนำเข้าจากยุโรปโดยตรงหรือไม่นั้นต้องขอแนะนำในโอกาสต่อไป พร้อมกับฝากสินค้า GPS TRACKER คุณภาพดี ราคาประหยัด ได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงต้องสั่งซื้อที่บจก.ไทย พรอสเพอรัส ไอที เท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น